Raporto Dëmin

Ne pasuri, aksidente personale dhe motorike

Verifiko Police

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Te reja nga Eurosig

Evente dhe lajmet e fundit nga kompania

Produktet Eurosig

Gjeni produktin që ju përshtatet nevojave tuaja
Jemi këtu, për ta bërë më të lehtë përzgjedhjen tuaj!

Sigurimet Motorike

Siguroni automjetin dhe dita juaj do të jetë më e qetë dhe pa stres:

 • Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (TPL)
 • Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (Karton Jeshil)
 • Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (Kufitare)
 • Sigurimi Kasko
 • Sistemi i Gjurmimit të Mjeteve (GPS)

Mbrojeni si një të familjes...

Sigurimi i Pasurisë

Shtëpia, Hoteli, Restoranti apo Biznesi janë simboli i mundit dhe realizimit të ëndërrave Tuaja. Por vjen një ditë...

Një pakujdesi e çastit dhe zjarri ose rreziqet natyrore mund ta dëmtojnë këtë investim. EUROSIG ofron dëmshpërblim për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale, si pasojë e rreziqeve të mëposhtme:

Sigurimi i Shëndetit

Eurosig kujdeset për jetën dhe shëndetin tuaj, duke ju ofruar disa lloj sigurimesh:

 • Sigurimi i Pasagjerëve në Transportin Publik
 • Sigurimi i Aksidenteve Personale
 • Sigurimi Vullnetar i Shëndetit
 • Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim
 • Sigurimi i Shëndetit për Rezidentët e Huaj në Shqipëri
 • Sigurimi i Nxënësve dhe Studentëve

Siguroni shëndetin tuaj me Eurosig... për të tjerat mendojmë ne...

Sigurimi i Përgjegjësisë

A keni një aktivitet të ngritur, i cili është burimi i të ardhurave Tuaja financiare?

Nëse një person i tretë dëmtohet brenda ambjenteve të biznesit Tuaj ose nëpërmjet përdorimit të një produkti të prodhuar prej Jush, atëherë duhet të paguani një shumë të hollash.

Nëse blini një kontratë sigurimi përgjegjësie, atëherë EUROSIG paguan në vendin Tuaj.

Sigurime Inxhinierike

Për Ju ndërtues dhe zbatues projektesh EUROSIG ofron lloje të ndryshme të sigurimeve inxhinierike, të cilat ju ofrojnë mbrojtje të plotë nga të gjitha rreziqet që mund të dëmtojnë projektin tuaj.

Sigurime të Marinës

Lundrimi shpeshherë rezervon të papritura, të cilat mund të kenë kosto për Ju. Na e lini neve në dorë ta bëjmë udhëtimin tuaj më të sigurtë.

Ne sigurojmë dëmtimin, humbjen dhe transportin e anijeve, gjithashtu mund të sigurojmë edhe mallrat tuaj nga pika e origjinës deri në destinacionin final.

Sigurimi Ajror

Ky sigurim ofron mbulimet për sigurimin e trupit të avionëve dhe helikopterëve, përgjegjësisë ndaj palëve të treta, në të cilin përfshihen edhe udhëtarët, si dhe sigurimin e aksidenteve personale të ekuipazhit.

Klauzolat e përdorura për sigurimin e avionëve dhe helikopterëve janë ato që përdoren në tregun ndërkombëtar, bazuar në Klauzolat e Institutit të Londrës.

Sigurime të Mjeteve Monetare

Për Ju bankierë EUROSIG ofron sigurime të veçanta për aktivitetin e Bankës, të cilat ofrojnë mbulim në sigurim për një gamë rreziqesh, të cilat mund të dëmtojnë aktivitetin e Bankës Tuaj.

Sigurimi i Veprimtarisë Bankare

Ky sigurim mbulon veprimtarinë e përgjithshme të bankave nga rreziqe fizike dhe financiare. Ai është i përbërë nga 6 ose më shumë seksione, si më poshtë:

Welcome to EUROSIG - Kompani Sigurimesh

No front page content has been created yet.

Forma më e mirë e jetesës

Sigurimi i Pasagjerëve në Transportin Publik
 1. Personi fizik ose juridik i liçensuar për kryerjen e veprimtarisë së transportit publik nga autoriteti përkatës shqiptar, me cilësinë e pronarit ose përdoruesit...
Sigurimi i Aksidenteve Personale

Kjo kontratë sigurimi garanton përfitime financiare në rast fatkeqësie si pasojë e një aksidenti, e pagueshme në favor të të siguruarit ose përfituesit.

...

Sigurimi Vullnetar i Shëndetit

EUROSIG sh.a ju ofron Sigurimin e Shëndetit Vullnetar me limite maksimale mbulimi, sipas grafikut të mbulimeve të zgjedhura nga vetë...

Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Ky lloj Sigurimi i Shëndetit mbron udhëtarët nga shpenzimet e papritura mjekësore kur udhëtojnë jashtë territorit të Shqipërisë.

Kjo policë sigurimi mbulon...

Sigurimi i Shëndetit për Rezidentët e Huaj në Shqipëri

Sigurimi i Shendetit për Rezidentët e Huaj që vizitojnë Shqipërinë ose punojnë dhe banojnë në Shqipëri mbulon shpenzimet mjekësore emergjente në rast të një...

Sigurimi i Nxënësve dhe Studentëve

Polica e Sigurimit të Aksidenteve Personale të Nxënësve dhe Studentëve mbulon financiarisht pasojat që vijnë nga aksidentet që mund t’ju ndodhin në ambientet e...