English
Albanian

Njoftim

Shoqeria e Sigurimeve “EUROSIG” sha kerkon te punesoje,ne Drejtorine e Pergjithshme Tirane,ne pozicionin Sekretare, nje punonjese e cila te plotesoje keto kritere :
1. Te kete arsim te larte si edhe te kryer shkollim per Serketari
2. Te kete eksperience pune jo me pak se 3 vjet ne sekretari si edhe eksperienca te tjera pune
3. Te kete njohuri shume te mira dhe te perdore shume mire paketen Office
4. Te jete njohese shume e mire e gjuhes angleze (avantazh gjuha e II-te)
5. Te jete dinamike,e komunikueshme, pergjegjese dhe kerkuese ndaj vendit te punes dhe detyrave qe i ngarkohen
6. Te jete e moshes mbi 28 vjeç

Te interesuarat te paraqesin keto dokumenta ne adresen e via E-mail: e-mail:anibra@eurosig.al: ose te dorezohet ne sekretarine e shoqerise Eurosig.
- CV me foto -Leter referenca te jo me pak se dy prej punedhenesve te fundit, te cilat te permbajne qarte kontaktet e punedhenesit
-Leter motivimi
-Çertifikata apo kualifikime te tjera qe i sherbejne aplikimit
Personat te cilet do te aplikojne per pozicionin e mesiperm duhet te plotesojne te gjitha kushtet e mesiperme, ne rast te kundert do te skualifikohen automatikisht pa asnje njoftim nga ana e shoqerise
Shoqeria EUROSIG ofron: -kushte shume te mira pune e mundesi formimi profesional

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital