Human Resources.

Human Resources.

Human resources are considered a key factor to continuing growth of Eurosig. Eurosig pays very close attention to the recruitment and evaluation of employees, and coninuouslly invests towards their training and development. Currently, Eurosig has a staff of over 180 employees nationwide, 60 of which are employed at the company headquarters and the Tirana Branch.

Career Development

At Eurosig, we believe that the fastest way for employee’s capacity growth is their exposure to new challenges. With employees’ continuous development in mind, Eurosig applies “promotion from within” as a staff motivaition policy by selecting from employees who have shown high performance to promote as Branch and department managers.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF "EUROSIG" SH.A

 

 

Employment Notice

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG” sha  kërkon të punësojë në Tiranë dy punonjës të cilët/cilat do të ushtrojë detyrën e Specialist i Marrjes në Sigurim, duhet të plotësojë këto kritere:

  • Të ketë...

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG” sha  kërkon të punësojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme Tiranë, një punonjës i/e cili/a të ushtrojë detyrën e specialist finance-kontabiliteti që të plotësojë këto kritere:

...

Kërkesat për pozicionin:

  1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi.
  2. Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te...

Kërkesë për punësim

Kërkesë për punësim

Eurosig Sh.a ka përgjegjësinë për të ruajtur mbarëvajtjen dhe kulturën e kompanisë, e cila është e bazuar në një sërë vlerash me qëllim zhvillimin e kompanisë dhe përmbushjen e kërkesave për klientët e saj. Kompania jonë është në kërkim të personave të kualifikuar me energji, me qëllim përmbushjen e objektivave dhe qëllimeve të kompanisë, ku të gjithë së bashku të kontribuojnë për të krijuar një harmoni pune në shërbim të klientit.

Jeni të mirëpritur t’i bashkoheni Familjes EUROSIG!

Përkushtim në punë, dëshirë për t'u zhvilluar, karakter, besim, komunikim dhe kompetencat janë elementët përcaktues në karrierën tuaj.