Pozicioni i punës: Specialist finance-kontabiliteti

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Pozicioni i punës: Specialist finance-kontabiliteti

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG” sha  kërkon të punësojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme Tiranë, një punonjës i/e cili/a të ushtrojë detyrën e specialist finance-kontabiliteti që të plotësojë këto kritere:

  1. Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik,ku prioritet ka dega financë.

  2. Të ketë eksperiencë te bindshme pune direkte ne finance për jo më pak se 5 vjet

  3. Të ketë njohuri shumë të mira dhe përdorë shumë mirë paketën Office veçanërisht excel-in, si edhe të përdorë e kuptojë shpejt çdo software.

  4. Të jetë dinamik/e, i/e komunikueshëm, përgjegjës dhe kërkues ndaj vendit të punës dhe detyrave e objektivave që i ngarkohen.

  5. Të disponojë letër referenca të jo më pak se dy prej punëdhënësve të fundit,  të cilat të përmbajnë qartë kontaktet e punëdhënësit

  6. Te disponojë kualifikime e trajnime në fushën financiare, fiskale e tregtare, të çertifikuara.

  7. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën elektronike:

E-mail: anibra@eurosig.al

Kandidatëve u ofrohen kushte shumë të mira pune dhe mundësi formimi profesional.

Afati i aplikimit deri më 15/Tetor 2017