Aksidentet Personale Produktet e Sigurimit

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Aksidentet Personale Produktet e Sigurimit

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Vdekja Aksidentale

1,000,000 Leke

Paaftesi e perhershme e plote

deri ne 100% te limitit te perfitimit

Paaftesi e perkohshme e pjesshme

sipas shkalles se paaftesise

Shpenzime mjekesore

-----------------

Paketa Standard

Rreziqet e mbulimit

Vdekja Aksidentale

2,000,000 Leke

Paaftesi e perhershme e plote

deri ne 100% te limitit te perfitimit

Paaftesi e perkohshme e pjesshme

sipas shkalles se paaftesise

Shpenzime mjekesore

deri ne 100,000 Leke