Kasko Produktet e Sigurimit

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Kasko Produktet e Sigurimit

Paketa Baze

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

Thyerje e xhamave

Zjarri, eksplozioni, rrufeja

Katastrofa natyrore

Demtimet ne parkim pa autor

Vjedhje Totale**

Sigurimi jashte Shqiperise

Paketa Standard

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

Thyerje e xhamave

Zjarri, eksplozioni, rrufeja

Katastrofa natyrore

Demtimet ne parkim pa autor

Vjedhje Totale**

Sigurimi jashte Shqiperise

Paketa e plote

Rreziqet e mbulimit

Demtimet aksidentale ne levizje

Thyerje e xhamave

Zjarri, eksplozioni, rrufeja

Katastrofa natyrore

Demtimet ne parkim pa autor

Vjedhje Totale**

Sigurimi jashte Shqiperise