Drejtor “Eurosig” sha Dega Vlorë nr 2

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Drejtor “Eurosig” sha Dega Vlorë nr 2

Drejtor “Eurosig” sha Dega Vlorë nr 2,me vendndodhje në Vlorë

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

1-Te ketë përfunduar arsimin e lartë  në degët“ Juridik, Ekonomik apo Shkenca Shoqërore”.
Lloji diplomës: DNP (Diplomë e nivelit të parë) + Master, ose DIND (Diplomë e integruar e nivelit të dytë), si dhe diploma të barasvlefshme me to, sipas Ligjit të arsimit në fuqi.
2-Të ketë eksperiencë pune të bindshme në nivele drejtuese ose me përgjegjësi.

3-Të ketë eksperiencë në fushën e sigurimeve përbën avantazh.

4-Të jetë i moshës mbi 40 vjeç,

5-Të jetë i ndershëm,këmbëngulës dhe kërkues

 

Dokumentet që duhet të paraqesin të interesuarit janë:

–          Curriculum Vitae  (CV)

–          Fotokopje të diplomës Universitare

–          Dëshmi kualifikimi të ndryshme

 

Të interesuarit /at janë të lutur të dërgojnë CV brenda dates 17/Shkurt 2022 në adresën e email: burime.njerezore@eurosig.al