Kontakte

Kontakte

Kontakte në Drejtorinë e Përgjithshme

Drejtor i Përgjithshëm
Xhevdet KOPANI
----
Departamenti i Sigurimeve & Risigurimeve
Agena MEMA
Drejtor
Departamenti Ekonomik & Operacional Eurosig sha dhe Koordinatore e Manaxhimit Financiar të Grupit Eurosig
Anila IBRO
Drejtor
Departamenti i Dëmeve
Drejtoria e Financës
Elda LASHI
Shef Finance-Kontabiliteti
Drejtoria Juridike
Krizelda THARTORI/ÇELA
Drejtor
Drejtoria e Menaxhimit të Riskut
Veli HAKLAJ
Drejtor
Drejtoria e Shitjeve & Sigurimeve Motorike
Edison THAÇI
Drejtor
+355 69 70 74 532
Drejtoria e Dëmeve të Shëndetit
Besmira SINANAJ
Drejtor
+355 69 70 92 854
Drejtoria e Shitjeve të Shëndetit
Ergys QARRI
----
+355 69 79 62 205
Sektori i Teknologjisë së Informacionit
Fatjon SAJA
Shef i IT
+355 69 40 95 540
Aktuari i Autorizuar
Sekretaria Eurosig
+355 (0) 44500001/02
+355 69 60 70 659